Cultuur en Retail Netwerk Dag Thema: Diversiteit & Inclusie.

Gemist? Lees het verslag

De Cultureel Retail Netwerk Dag is een nieuw initiatief waar creatieve geesten, beslissers, doeners, marketeers en leveranciers samenkomen en met elkaar nieuwe wegen bedenken en inslaan. De nadruk ligt op kennisoverdracht, verdieping en intensief contact tussen alle marktpartijen.
Een belangrijk thema in 2022 is diversiteit en inclusiviteit. Hot topics in de cultuur en retail. Veel mensen hebben nog geen idee hoe ze dat moeten aanpakken. Op de Cultuur Retail Netwerk Dag gaan we antwoord geven op de vele vragen die leven.

Waarom deze dag?

We willen weer een dag waarop beslissers uit de culturele sector en leveranciers elkaar ontmoeten. Bij Cultuur Retail Netwerk kan iedereen terecht voor alles wat met de museumwinkel te maken heeft. Onze doelgroep omvat de culturele en vrijetijdssector in België en Nederland. Ons doel voor 14 november is een mix van 80-100 vertegenwoordigers uit de culturele sector en 10-20 leveranciers bij elkaar brengen.

Trendtafel Cultuur Retail Netwerk Dag 2021 Utrecht

Thema 2022: Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn samen niet alleen een hot item (je kunt ze niet los van elkaar zien), maar ook relevant voor de culturele sector. Bij uitstek onze sector kan hieraan een grote bijdrage leveren. Daarom hebben we van diversiteit en inclusie het thema voor 2022 gemaakt. Wat betreft de betekenis van de termen diversiteit en inclusie sluiten wij ons aan bij de Code Diversiteit & Inclusie van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. 

Diversiteit
Diversiteit geeft aan dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Diversiteit is een gegeven. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men krijgt. Ze sturen ons gedrag en denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust.

Inclusie
De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Daarvoor moet je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die er zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de besluitvorming en de mogelijkheid heeft om ideeën aan te dragen.

Inclusie is (in onze sector) de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten – zichtbaar of niet – zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. Een diverse en inclusieve sector brengt unieke ervaringen en onbekende perspectieven naar voren. De kracht van diversiteit benut je door inclusief te zijn. Dat is een verrijking voor de kwaliteit van je werk, voor het cultuurlandschap en voor de samenleving.

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering.

Een fusie van belangen

We zijn Cultuur Retail Netwerk met ons vijven gestart, de museumwereld, leveranciers en cultureel retailadviseurs bij elkaar en met elkaar. Ons doel is dit netwerk te laten groeien tot een breed gedragen netwerk voor de hele sector. Niet tegenover elkaar maar met elkaar. De traditionele rolverdeling maakt plaats voor een fusie van belangen voor de hele sector.

Sonja Feitsma

Rijksmuseum, Hoofd Retail

Ellen Groenveld

Cultuur & Retail, creatieve geest voor de cultuurwinkel

Cor Krelekamp

Commercieel retaildenker in de cultuursector

Mechteld Molenaar

Zelfstandig ondernemer in de cultuursector.

Annette Klein Bog

Global Affairs, founder en owner

Heb je interesse om je aan te sluiten bij ons netwerk? Laat het ons weten en we nemen snel contact met je op.

Locatie

De CRN Dag 2022 houden we in het gebouw van Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst profileert zich als gerenommeerd instituut met inhoudelijke, internationale tentoonstellingen met thema’s rondom het gedachtegoed van de Cobra beweging en met een focus op diversiteit en inclusie.

Onze sprekers

Onze sprekers vertegenwoordigen de volle breedte van de cultuur- en vrijetijdssector in België en Nederland. Dat is heel bewust, omdat Cultuur Retail Netwerk er voor de hele sector is. Dus inkopers, verkopers, productontwikkelaars, retailers, winkelmanagers, commercieel directeuren, ze komen allemaal aan bod. Alle namen maken we de komende tijd bekend, maar we willen je wel alvast laten kennismaken met Stefan van Raay die de dag zal openen.

Het laatste nieuws

Deze dag zet je aan het denken!

Deze dag zet je aan het denken!

Niels Bekking is als leverancier van kunstcadeaus aanwezig op de Cultuur Retail Netwerk Dag: “Je treedt er op een plezierige manier uit je comfortzone en je ontdekt waar de behoeften in de hele retailketen liggen. Heel leerzaam!”

read more

Sponsors

Organisatie