Diversiteit en Inclusie hoofdthema 2e CRN Dag

Sep 15, 2022 | Programma

Diversiteit en inclusie zijn samen niet alleen een hot item (je kunt ze niet los van elkaar zien), maar ook relevant voor de culturele sector. Bij uitstek onze sector kan hieraan een grote bijdrage leveren. Daarom hebben we van diversiteit en inclusie het thema voor 2022 gemaakt. Wat betreft de betekenis van de termen diversiteit en inclusie sluiten wij ons aan bij de Code Diversiteit & Inclusie van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Diversiteit
Diversiteit geeft aan dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Diversiteit is een gegeven. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men krijgt. Ze sturen ons gedrag en denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust.

Inclusie
De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Daarvoor moet je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die er zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de besluitvorming en de mogelijkheid heeft om ideeën aan te dragen.

Inclusie is (in onze sector) de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten – zichtbaar of niet – zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. Een diverse en inclusieve sector brengt unieke ervaringen en onbekende perspectieven naar voren. De kracht van diversiteit benut je door inclusief te zijn. Dat is een verrijking voor de kwaliteit van je werk, voor het cultuurlandschap en voor de samenleving.

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering.
Code Diversiteit & Inclusie